ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY (SAMMEN MED IBG)

ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY (SAMMEN MED IBG)

Jeg tror koblingen mellom Royal Geographical Society og Land Rover er svært viktig. Vi har fått utrolig mye hjelp fra Land Rover og deres ingeniører. Alle er ombord.

MANU PALOMEQUE
PHOTOGRAPHER, POLE OF COLD- EXPEDITION

RGS (SAMMEN MED IBG) – SAMARBEIDET

RGS (SAMMEN MED IBG) – SAMARBEIDET

Land Rover og Royal Geographical Society (sammen med IBG) støtter utviklingen av geografisk vitenskap.
LAND ROVER OG ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY

LAND ROVER OG ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY

Land Rover samarbeider tett med Royal Geographical Society (sammen med IBG), og leverer støtte og biler til feltarbeid og ekspedisjoner.