LAND ROVER DEF/ADBLUE.®

EURO 6, DIESELMOTORER OG SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJON: HVA ER DEF, PÅFYLLING OG VANLIGE SPØRSMÅL.
LAND ROVER DEF/ADBLUE.®

HVA ER DIESEL EXHAUST FLUID/AdBlue®.

Diesel Exhaust Fluid (DEF) er også kjent som AdBlue®., og er en ikke-giftig, fargeløs, luktfri og ikke-brennbar væske. Væsken er lagret i en dedikert tank i bilen din, og sprøytes inn i eksossystemet for å rense eksosgasser. Selektiv katalytisk reduksjonsteknologi (SCR) er utstyrt på alle Land Rover dieselbiler fra modellåret 2016. Dette gjør at Land Rover oppfyller lovgivningen om EU6-utslipp ved å redusere NOx-utslippet fra eksossystemet med inntil 90 %. I tillegg til en ny generasjon katalysator, krever SCR-teknologien bruk av Diesel Exhaust Fluid (DEF).

HVORDAN VET JEG AT DEF/AdBlue™. -NIVÅET ER LAVT?

HVORDAN VET JEG AT DEF/AdBlue™. -NIVÅET ER LAVT?


Meldingssenteret viser en rekke meldinger når DEF-nivået er lavt.

1. Den første meldingen gir deg beskjed om at du bør fylle opp DEF-tanken.

2. Den andre meldingen etterfølges av et GULT varselikon og gir deg beskjed om å fylle på DEF-tanken.

3. Den tredje meldingen starter nedtellingen av gjenværende kjørelengde inntil DEF-tanken er tom. Når tanken er tom vil heller ikke bilen starte.

4. Den siste meldingen etterfølges av et RØDT varselikon og vises når gjenværende kjørelengde er null, og at bilen ikke kan startes før DEF-tanken er fylt opp.
SE DIGITAL HÅNDBOK

SLIK FYLLER DU OPP AdBlue®. -TANKEN

AdBlue®. -tanken befinner seg under panseret på høyre side. Les håndboken for mer informasjon.
SE FILMEN

PÅFYLLING AV ADBLUE®

For påfylling mellom serviceintervallene, tilbyr vi nå påfylling av AdBlue® etter produsentens anbefalte nivå uavhengig av mengde*. Hvis du har kjøpt en Land Rover Serviceplan, kan du få gratis påfylling hos din lokale forhandler. Les vilkårene nedenfor.

Spørsmål og svar

OPEN ALL
HVORDAN UNDERSØKER JEG DEF-/AdBlue® -NIVÅET?
HVOR OFTE SKAL JEG FYLLE PÅ DEF/AdBlue®?
HVA SKJER HVIS JEG GÅR TOM FOR DEF/AdBlue®?
KAN JEG FYLLE OPP DEF-TANKEN SELV?
ER DEF/AdBlue® FARLIG?
HVORDAN SKAL JEG OPPBEVARE DEF/AdBlue®

HVA ER EURO 6?

Euro 6 er en del av EU-lovgivningen som skal gjøre bilene mer miljøvennlige ved å begrense utslippene. Lovgivningen begrenser hvor mye nitrogenoksid (NOx) og hydrokarbongasser som kan slippes ut pr. kilometer fra en bil.

Bensin- og dieselbiler er gjenstand for ulike restriksjoner under den nye Euro- 6-lovgivningen. For dieselbiler er NOx-utslippet nå redusert til 80 mg/km (fra 180 mg/km), mens utslipp av hydrokarboner er redusert til 170 mg/km (fra 230 mg/km). Tillatt NOx-utslipp for bensinbiler er fortsatt 60 mg/km, og tillatt utslipp av hydrokarboner er fortsatt 100 mg/km.

Sammen med andre bilprodusenter er Land Rover forpliktet til å oppfylle disse nye reglene innen følgende datoer:

Fra 1. januar 2015 må alle nye lanseringer oppfylle Euro 6-standardene. Dette inkluderer alle nye modeller i markedet, for eksempel: Discovery Sport. Biler som allerede er i salg må oppfylle Euro 6 innen 1. september 2015, men:
Individuelle biler som allerede er i salg og som ble produsert av og sendt fra produsenten før 1. juni 2015 kan fortsatt selges inntil 1. september 2016. I slike tilfeller må produsenten søke om fravikelse.

For mer informasjon om AdBlue®, ta kontakt med din lokale Land Rover-forhandler eller les mer i eierhåndboken.

Når AdBlue™-nivået er lavt, vises en varselmelding i meldingssenteret. Fyll opp AdBlue™-tanken så snart som mulig. Du kan kontakte en Land Rover-forhandler/et autorisert verksted for å bestille påfylling av AdBlue™-tanken.
AdBlue™-tanken kan også fylles opp fra dryppfrie påfyllingsflasker hos en Land Rover-forhandler/et autorisert verksted. Gjennomsnittlig forbruk av AdBlue™ er 800 km/1 liter. Forbruket kan variere avhengig av kjørestil, vær og veiforhold.


AdBlue™ er et registrert varemerke som tilhører Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)