PERSONVERNERKLÆRING VEIHJELP

PERSONVERNERKLÆRING VEIHJELP

PERSONVERN – DETTE MÅ DU VITE VED BRUK AV VEIHJELPSTJENESTER FRA OSS

Veihjelp er en tjeneste som er spesialutviklet for Land Rover-førere og er ment å være til hjelp ved en bilulykke, fra immobilisering på grunn av havari eller ulykke til mindre nødsituasjoner som punktering.1. HVEM ER VI:

Behandlingsansvarlig i samsvar med GDPR (personvernforordningen) er:

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Coventry
CV3 4LF

Du kan kontakte vårt personvernombud på [email protected].

Mer informasjon om Jaguar Land Rover (JLR) Group: Jaguar Land Rover Limited er en del av et konsernselskap med datterselskaper i ulike europeiske land. Les mer om dem her: https://www.jaguarlandrover.com/.2. HVORDAN OG HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG BEHANDLER OM DEG:

Som en del av leveringen av våre veihjelpstjenester samler vi inn og behandler data om deg som vi trenger for å utføre disse tjenestene.

Hvordan samler vi inn data i forbindelse med levering av veihjelpstjenester:

 • hvis du kjøper en bil fra en autorisert JLR-forhandler og du er kvalifisert til å motta veihjelp fra oss,

 • når du korresponderer med oss, særlig for å forhøre deg om eller benytte deg av veihjelpstjenestene våre,

 • hvis du kontakter oss eller sender oss en melding.


Hvilke personopplysninger vi samler inn om deg for å levere veihjelpstjenester:

Hilsen, tittel, for- og etternavn, firmanavn (hvis du ikke er kunde), telefonnummer (mobil/fasttelefon), e-postadresse, adresse, serviceforhandler, informasjon om din nåværende bil, annen informasjon om forespørselen din, samt informasjon, filer (dokumenter, bilder osv.) og evalueringer du sender inn, for eksempel ved bruk av veihjelpstjenestene våre eller når du deltar i kundetilfredshetsundersøkelser.3. FORMÅLENE VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE TIL:

Vi bruker personopplysningene vi samler inn om deg til følgende formål:
 • for å oppfylle ønskene dine (f.eks. levere havaritjenester og veihjelp),

 • for å behandle forespørslene dine,

 • for å overholde våre juridiske forpliktelser og beskytte våre rettigheter eller rettighetene til tredjeparter,

 • for å gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser.


4. JURIDISK GRUNNLAG FOR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER:

Det finnes flere juridiske grunnlag for å behandle opplysningene dine.

I samsvar med Art. 6(1)(b) GDPR for oppfyllelse av en avtale:
 • hvis bruken av personopplysningene dine er nødvendig for å oppfylle en avtale eller avtaler som du er en del av, eller for å utføre avtalemessige forpliktelser på forespørsel fra deg. Dette er nødvendig for å kunne levere de avtalefestede veihjelpstjenestene til deg.

I samsvar med Art. 6(1)(f) GDPR hvis vi eller en tredjepart har en legitim interesse:
 • hvis behandlingen er nødvendig for vår eller en tredjeparts legitime interesser, med mindre slike interesser overstyres av dine interesser eller de grunnleggende rettighetene og frihetene til den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger, der de legitime interessene som forfølges er en del av formålene som beskrevet i avsnitt 3 ovenfor. Dette gjelder for eksempel når vi deler data med Jaguar Land Rovers lokale datterselskaper for å kunne tilby deg tjenester på lokalt språk og ha en lokal kontakt.

I samsvar med Art. 6(1)(c) GDPR for oppfyllelse av en juridisk forpliktelse:
 • hvis behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser, f.eks. overholdelse av krav til lagring i samsvar med handels- og skattelovgivningen og oppfyllelse av krav i samsvar med selskapslovgivningen.

i samsvar med Art. 6(1)(a) GDPR hvis du har gitt samtykke:
 • hvis du har gitt oss samtykke til å behandle personopplysningene dine for spesifikke formål (f.eks. for å delta i en kundetilfredshetsundersøkelse), samtykket er frivillig og du kan som helst å trekke tilbake et slikt samtykke. For å gjøre dette kan du kontakte oss via den oppgitte kontaktinformasjonen. Tilbaketrekkingen av samtykket ditt påvirker ikke legitimiteten av behandlingen som ble utført basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen.5. HVEM OVERFØRER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Personopplysningene dine blir videreformidlet til følgende mottakere:
 • til mottakere som behandler personopplysningene dine slik at vi kan levere veihjelpstjenester til deg,

 • til selskaper i Jaguar Land Rover Group i samsvar med formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og da spesielt for å kunne levere lokale språktjenester,

 • til tredjeparter når vi selger eller kjøper selskaper eller eiendeler,

 • hvis vi er forpliktet til å utlevere eller overføre personopplysningene dine for å overholde juridiske forpliktelser eller forespørsler.


Ytterligere informasjon om tjenesteleverandører

Vi bruker flere tjenesteleverandører for å
støtte tjenestene våre. Disse tjenesteleverandørene kan ha tilgang til våre systemer og data for å levere tjenester til oss og på våre vegne, og vi bruker da spesielt lokale tjenesteleverandører som leverer havaritjenester og veihjelp.

Våre sikkerhetstiltak overfor tjenesteleverandørene sikrer at opplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet og bare brukes i samsvar med formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.


Mer informasjon om selskapene i JLR Group og tjenestene de kan levere.

Som medlem av Tata Group drar vi nytte av den store IT-infrastrukturen og omfattende ekspertisen som finnes i konsernstrukturen vår. Som et resultat av dette kan selskapene i konsernet vårt få tilgang til personopplysningene du oppgir for service- og systemadministrasjon og support, aggregert analyse, forretningskontinuitet og IT-relaterte og administrative formål ved behov. For eksempel når datatilgang er nødvendig for å støtte visse havariforespørsler eller for å gi teknisk support ved vedlikehold av veihjelpsfunksjoner. Les mer om Tata Group her: http://www.tata.com/company/index/Tata-companies6. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJELAND:

Personopplysningene dine blir behandlet i samsvar med europeisk personvernlovgivning. Hvis personopplysningene dine overføres til mottakere i tredjeland, dvs. til mottakere med forretningskontor eller arbeidssted utenfor EU eller EØS-området, vil dette bli gjort på grunnlag av beslutning om tilstrekkelighet vedtatt av EU-kommisjonen i samsvar med Art. 45 GDPR eller være underlagt hensiktsmessige og tilstrekkelige sikkerhetstiltak for dataoverføring i samsvar med Art. 46(f) GDPR eller på grunnlag av unntakene i samsvar med Art. 49 GDPR.7. HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil kun lagre opplysningene dine i identifiserbar form så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen slik det fremgår av personvernerklæringen og for å overholde våre juridiske forpliktelser. Dette betyr at personopplysningene dine blir lagret så lenge noe av det følgende gjelder:
 • personopplysningene dine er nødvendige for å kunne levere tjenestene du har bedt om,

 • personopplysningene dine er nødvendige for rettsforfølgelse eller forsvar eller utøvelse av en legitim interesse for oss eller en tredjepart,

 • lagring av personopplysningene dine er nødvendig i samsvar med gjeldende lovgivning (f.eks. lovpålagte lagrings- og dokumentasjonsforpliktelser i samsvar med HGB og AO, foreldelsesfrister)

 • du har gitt oss samtykke til å ta vare på deg inntil du trekker tilbake samtykket.8. DINE RETTIGHETER OG HVORDAN DU KONTAKTER OSS:

I samsvar med gjeldende lovgivning har du rett til informasjon i samsvar med Art. 15 GDPR, rett til korrigering i samsvar med Art. 16 GDPR, rett til sletting i samsvar med Art. 17 GDPR, rett til begrenset behandling i samsvar med Art. 18 GDPR og rett til dataportabilitet i samsvar med Art. 20 GDPR. Ved rett til informasjon og sletting gjelder begrensningene i samsvar med Art. 34 og 35 GDPR. Videre foreligger det en klagerett til en tilsynsmyndighet i samsvar med Art. 77 GDPR).

Ethvert samtykke som gis til oss er frivillig, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket helt eller delvis. Tilbaketrekkingen av samtykket ditt påvirker ikke legitimiteten av behandlingen som ble utført basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen.


Rett til å protestere i samsvar med Art. 21 GDPR

Du har også rett til å protestere når som helst, på grunnlag av din spesielle personlige situasjon, som behandlingen av personopplysningene er basert på
i samsvar med Artikkel 6(1)(e) GDPR (behandling for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt) eller på grunnlag av Art. 6(1)(2)(f) GDPR (behandling for å ivareta de legitime interessene til den behandlingsansvarlige eller en tredjepart), gjelder dette også for profilering basert på disse bestemmelsene. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene dine med mindre tvingende legitime grunner til behandlingen oppveier personverninteressene, dvs. overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

I tillegg har du til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen av opplysningene dine med tanke på direktemarkedsføring. Dette gjelder også ved profilering i den grad det er knyttet til direktemarkedsføring. Hvis du protesterer mot behandlingen av opplysningene dine for direkte markedsføringsformål, vil opplysningene dine ikke lenger bli behandlet for disse formålene.

For å utøve denne rettigheten kan du når som helst kontakte oss via kontaktinformasjonen ovenfor. Kontakt oss når som helst.

Vi gjør vårt ytterste for å gi deg best mulig kundeservice. Hvis du ønsker å kontakte oss i forbindelse med personvernrettighetene dine, kan du ta kontakt med personvernombudet vårt via kontaktinformasjonen ovenfor.9. DATASIKKERHET

Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at dataene dine behandles trygt og sikkert i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi krever at alle tjenesteleverandørene våre tar tilstrekkelige forholdsregler for å beskytte informasjonen din.

Hvis vi har gitt deg et passord for å få tilgang til veihjelpstjenestene (eller du har valgt passordbeskyttet tilgang), er du ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig. Vi ber om at du ikke deler passordet med noen tredjeparter.

Dessverre er overføring av informasjon via internett ikke helt trygt. Selv om vi beskytter personopplysningene dine etter beste evne, kan vi ikke garantere sikkerheten til data som overføres via internett. Slike data overføres derfor på egen risiko. Opplysningene dine lagres i et sikkert miljø beskyttet av en kombinasjon av fysiske og tekniske tiltak som krypteringsteknologier eller autentiseringssystemer for å hindre tap, misbruk, endring, videreformidling, ødeleggelse, tyveri eller uautorisert tilgang.


ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN:

Personvernerklæringen kan oppdateres som følge av endringer i veihjelpstjenestene vi tilbyr deg, bruken av informasjonen din eller gjeldende personvernlovgivning. Hvis vi gjør endringer i denne erklæringen, vil vi varsle om slike endringer.