RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER OG PERSONVERN

Personvernerklæring for Land Rover Norge


Denne personvernerklæringen forklarer hvordan BC Norway AS (''vi'' eller ''oss'') som en del av Nic. Christiansen Gruppen behandler personopplysningene dine, og er utstedt på vegne av alle selskaper i Nic. Christiansen Gruppen.

Nic. Christiansen Gruppen er definert som: Nic. Christiansen Gruppen MVA Oversikt.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er:

BC Norway AS
CVR-nummer: 994429272
Oksenøyveien 10
N - 1366 Lysaker

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

Ved bruk av vår hjemmeside – Når du besøker vår hjemmeside, behandler vi opplysninger om deg til nedenstående formål:

Informasjonskapsler: Når du besøker nettstedet vårt og aksepterer plassering av informasjonskapsler på enheten din, brukes personopplysninger til ulike kategorier av formål (nødvendige, funksjonelle, statistiske, markedsføring). Du kan lese mer om informasjonskapsler i vår retningslinjer for informasjonskapsler.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke – GDPR art. 6(1)(a).

Behandling av dine henvendelser før salg: Personopplysninger som oppgis via online skjemaer, chat-funksjon osv. før et salg benyttes til behandlingen av den spesifikke henvendelsen, f.eks. vedrørende prøvekjøring av bil, bestilling av brosjyrer og prislister eller anmodninger om kontakt. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også gir ditt samtykke til dette, behandles dine personopplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor.
Hvilke opplysninger bruker vi? Vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøretøyopplysninger, preferanser.
Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av kontrakt – personvernforordningen art. 6(1)(b).

Behandling av dine henvendelser i forbindelse med salg: Personopplysninger som oppgis via online skjemaer, chat-funksjon osv. i forbindelse med et salg brukes til å kontakte deg for behandling av den spesifikke henvendelsen, f.eks. henvendelser vedrørende planlegging og gjennomføring av verkstedopphold, bestilling av spesifikke tilbud samt andre tjenester som kan bestilles via nettstedet. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også gir ditt samtykke til dette, behandles dine personopplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor.
Hvilke opplysninger bruker vi? Vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøretøyopplysninger, preferanser.
Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av kontrakt – personvernforordningen art. 6(1)(b).

Markedsføring: Personopplysninger brukes til markedsføringsformål, herunder å målrette vår individuelle kommunikasjon med deg på bakgrunn av dine interesse- og fokusområder, samt sende deg relevant markedsføring i form av bl.a. nyhetsbrev. Dine personopplysninger samkjøres med informasjonskapsler som beskrevet i vår retningslinjer for informasjonskapsler.
Hvilke opplysninger bruker vi? Vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, informasjonskapseldata, online brukeratferd, kjøretøyopplysninger, preferanser.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke – personvernforordningen art. 6(1)(a).
Ved videreformidling av ditt samtykke beror offentliggjøringen på vår legitime interesse, som går foran dine interesser og grunnleggende rettigheter, hvor behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne dele samtykket med de angitte samarbeidspartnere som du har gitt samtykke til – personvernforordningen art. 6(1)(f).

Tilpasset markedsføring: Vår markedsføring i nyhetsbrev, på hjemmesiden vår, i appene våre og på sosiale medier tilpasses dine personlige forhold ut fra vår kunnskap om deg ved profilering, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(f) hvor vi behandler:
Ditt navn, e-postadresse, opplyste interesseområder, informasjonskapsler, IP-adresse, geografisk plassering, opplysninger fra våre kundedatabaser, opplysninger fra dine sosiale medieprofiler.
Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse – personvernforordningen art. 6(1)(f). Vår berettigede interesse i å lage en personlig tilpasset markedsføring for deg, går foran dine interesser og grunnleggende rettigheter der behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne tilpasse markedsføringen til deg. Vi foretar en automatisk evaluering av personopplysningene dine med det formål å tilpasse markedsføringen til deg, men vi bruker ikke automatiserte avgjørelser som har rettsvirkning eller på tilsvarende vis betydelig påvirker deg.

Optimalisering av brukeropplevelsen på hjemmesiden: Personopplysninger samles inn ved din bruk av hjemmesiden vår. Disse opplysningene bruker vi til å optimere brukeropplevelsen på hjemmesiden vår og de tjenestene vi tilbyr. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler.
Hvilke opplysninger bruker vi? Informasjonskapsler, brukeratferd på nettet og brukerundersøkelser med tilknyttede konkurranser bruker i tillegg vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke – personvernforordningen art. 6(1)(a).

Ved bruk av butikker og verksteder – Når du handler hos det autoriserte nettverket av forhandlere og serviceverksteder, mottar og behandler vi som importør opplysninger om deg til nedenstående formål:


Levering av tjenester: Når du handler hos autoriserte forhandlere og serviceverksteder, mottar og behandler vi dine personopplysninger i forbindelse med levering av de kjøpte tjenestene. Dette skjer som eksempel i forbindelse med bestilling av biler og spesielle reservedeler samt for aktivering av garanti og eventuelle tilleggstjenester som tilbys av importør, f.eks. veihjelp.

Hvilke opplysninger bruker vi? Vanlige personopplysninger som f.eks. navn, ordrenummer, kjøretøyopplysninger.
Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av kontrakt – personvernforordningen art. 6(1)(b).

Service og garantibehandling: For dokumentasjon av utførte tjenester og ettersyn som er en forutsetning for opprettholdelse av fabrikkgarantien, mottar og behandler vi opplysninger om bilen din. Det samme gjelder hvis det fra fabrikken iverksettes tiltak for å utbedre eventuelle feil og mangler. Ved behandling av eventuelle garantisaker deles og behandles dokumentasjon for saksforløpet mellom forhandler, importør og fabrikk. I tillegg til informasjon om bilen kan denne dokumentasjonen inneholde personopplysninger.
Hvilke opplysninger bruker vi? Vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, ordrenummer, kjøretøyopplysninger, sakshistorikk.
Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av kontrakt – personvernforordningen art. 6(1)(b).

Kundetilfredshetsundersøkelser: For å følge opp kundetilfredsheten på tvers av markedet og få innspill til løpende forbedring av kundeservicen, mottar og behandler vi dine personopplysninger i forbindelse med gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser.
Hvilke opplysninger bruker vi? Vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, kjøretøyopplysninger, opplysninger om siste kjøp.
Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse – personvernforordningen art. 6(1)(f). Behandlingsgrunnlaget for å kunne sende deg kundetilfredshetsundersøkelser beror på vår legitime interesse, hvor interessen for å sende deg kundetilfredsundersøkelser går foran dine interesser og grunnleggende rettigheter, hvor utsendelse av kundetilfredsundersøkelser er nødvendige for at vi kan optimere på våre kundeopplevelser.

Servicemeldinger: For å yte god kundeservice sender vi deg servicemeldinger om f.eks. karosseriettersyn, rustinspeksjon osv. som er relevant for din garantidekning. I den forbindelse mottar og behandler vi dine personopplysninger.
Hvilke opplysninger bruker vi? Vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, kjøretøyopplysninger, verkstedsreservasjon.
Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse – personvernforordningen art. 6(1)(f). Behandlingsgrunnlaget for å kunne sende deg servicemeldinger beror på vår legitime interesse, hvor interessen for å sende deg servicemeldinger går foran dine interesser og grunnleggende rettigheter, hvor utsendelse av servicemeldinger er nødvendige for å sikre rettidig aktsomhet for informasjon til våre kunder som ikke relaterer seg til markedsføring.

Statistikk og rapportering: For å måle aktivitet hos forhandlerne, følge opp forhandlernes ytelse, utvikle og forbedre salgsprosessene i forhandlernettverket samt for å lage kunde- og markedsanalyser til bruk for forretningsutvikling, mottar og behandler vi personopplysningene dine.

Hvilke opplysninger bruker vi? vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøretøyopplysninger, sakshistorikk.
Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse – personvernforordningen art. 6(1)(f). Vår berettigede interesse i å lage statistikk og rapportering går foran dine interesser og grunnleggende rettigheter der behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne sikre best mulig oppfølging av aktiviteter hos forhandlerne.
Slettefrist: 6 måneder fra innsamling (heretter anonymiseres dataene).

I følgende andre sammenhenger:

Markedsføring per brev: Personopplysninger brukes til markedsføringsformål, herunder å sende markedsføring per brev målrettet til deg. Dette kan skje på bakgrunn av opplysninger vi har fra offentlige lister og/eller fra ditt kundeforhold hos oss.
Hvilke opplysninger bruker vi? Vanlige personopplysninger som navn, adresse, kjøretøyopplysninger, preferanser, andre offentlige opplysninger.
Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse – personvernforordningen art. 6(1)(f). Vår berettigede interesse i å sende deg markedsføring via brev går foran dine interesser og grunnleggende rettigheter, hvor behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne kommunisere med deg, såfremt du ikke har gitt aktivt samtykke til markedsføring. Utsendelse av markedsføring per brev skjer ikke til kunder som har meldt seg på Robinson-listen.

Opptak til bruk for markedsføring: For merkevarebygging og markedsføring av våre produkter og tjenester, innhenter vi ditt samtykke til å bruke opptak av deg i vårt markedsføringsmateriale. For eksempel bildemateriale til sosiale medier, hjemmesider og brosjyrer.
Hvilke opplysninger bruker vi? Vanlige personopplysninger som f.eks. navn, bilder, video.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke – personvernforordningen art. 6(1)(a).


KILDER

Når vi samler inn informasjon fra andre kilder enn deg, vil denne kilden/disse kildene være:

a) Bilforhandler hvor formålet er statistikk, markedsføring og oppfyllelse av kontrakt.

b) Offentlige registre: Motorregisteret, folkeregisteret, Brønnøysundregistrene, hvor formålet er entydig identifikasjon og oppfyllelse av kontrakt.

c) Leasing- og finansieringsselskaper der vi er i stand til å etablere kredittfasiliteter i forbindelse med inngåelse av en kontrakt.

d) Kredittvurderingsbyrå hvor kapasitet er at vi kan foreta kredittvurdering av deg i forbindelse med inngåelse av en kontrakt.

Den innsamlede informasjonen om deg kommer fra:

a) EU/EØS.


VIDERE PERSONOPPLYSNINGENE DINE

I forbindelse med formålene som er angitt i denne erklæringen, utleverer vi dine personopplysninger til følgende andre kategorier av mottakere:

a) Relevante bilforhandlere og -produsenter.

b) Samarbeidspartnere som finansieringsselskaper, forsikringsselskaper og tjenesteleverandører (f.eks. veihjelp, dekkoppbevaring, priskalkulatorer og lignende).


c) Andre leverandører og samarbeidspartnere som bistår vår virksomhet (f.eks. tjenesteleverandører, teknisk support, leverandørtjenester, finansinstitusjoner).

d) Selskaper som den dataansvarlige er konsernforbundne med i Nic. Christiansen Gruppen.
Christiansen Gruppen MVA Oversikt.

e) Offentlige myndigheter.

f) Sosiale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn).


OVERFØRINGER TIL LAND UTENFOR EØS

I utgangspunktet oppbevarer vi opplysningene dine innenfor EØS eller land som har et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå. Disse landene har personvernlover som samsvarer med EØS-lovgivningen når det gjelder opplysningene dine.

Hvis vi deler opplysningene dine med selskaper som er hjemmehørende utenfor (i)EØS eller (ii)land med et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, som definert i personvernforordningen kap. 5, inngår vi en avtale med disse selskapene om at de skal håndtere opplysningene dine på tilsvarende grunnlag som oss. I slike tilfeller sikrer vi at de overførte opplysningene er beskyttet. Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om relevante overføringer og behandlinger.


Vi deler dine opplysninger med følgende typer mottakere som kan være lokalisert utenfor EØS:

a) Bilprodusenter mottar kjøretøyinformasjon for bruk i forbindelse med fabrikkgaranti, statistikk og rapportering.
b) Databehandlere, som f.eks. systemleverandører, overdras kjøretøy- og personopplysninger for å behandle disse opplysningene på vegne av oss til de formålene som er angitt i policyen.


OPPBEVARING OG SLETTING

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for det eller de formålene opplysningene behandles for. Som hovedregel oppbevares opplysningene i 5 år fra den enkelte behandling, men det kan i særlige tilfeller være kortere eller lengre oppbevaringsperioder, herunder for å overholde rettslige krav til sletting eller oppbevaring.


OBLIGATORISK INFORMASJON

Opplysningene vi samler inn for behandling av personopplysninger, vil i noen tilfeller være obligatoriske, det vil si nødvendige, for å kunne kontakte deg, levere tjenesten, foreta kredittvurdering osv. I forbindelse med gjennomføringen av den konkrete persondatabehandlingen vil vi opplyse deg om hvilke opplysninger som er obligatoriske. Hvis vi ikke mottar de obligatoriske opplysningene, kan vi ikke levere den ønskede behandlingen eller tjenesten.


DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter:

  • Du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger.

  • Du har også rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine og begrense behandlingen av dem.

  • Spesielt har du en ubetinget rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger til bruk i direkte markedsføring.

  • Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Din tilbakekallelse vil ikke ha betydning for lovligheten av behandlingen som er foretatt før din tilbaketrekking av samtykket ditt.

  • Du har rett til å motta personopplysninger du selv har oppgitt i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

  • Disse rettighetene kan være underlagt vilkår eller begrensninger. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har rett til dataportabilitet i det konkrete tilfellet – dette avhenger av de konkrete omstendighetene i forbindelse med behandlingsaktivitetene.

  • Du kan alltid sende inn en klage til en personvernmyndighet, f.eks. Datatilsynet (www.datatilsynet.no)


Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte den Dataansvarlige på [email protected]


Sist oppdatert: 19.05.2022