VILKÅR OG BETINGELSER

Nettstedet http://www.landrover.no website drives av Jaguar Land Rover Norge (Bilia Norway).

Forretningskontor: Lienga 2, 1410 Kolbotn

Telefon: (+47) 66 81 84 30

E-post: [email protected]

Land Rover har gjort alle anstrengelser for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt.

Land Rover søker hele tiden å finne måter å forbedre spesifikasjonene, designen og produksjonen av sine biler og endringer finner sted kontinuerlig. Selv om det blir lagt stor innsats i å produsere oppdaterte produkter og spesifikasjoner kan ikke dette nettstedet anses som en ufeilbarlig guide til Land Rovers produkter og tjenester, og den utgjør heller ikke et salgstilbud for en bestemt bil. Distributørene og Forhandlerne er ikke Land Rovers agenter og har ikke noen myndighet til å binde Land Rover ved noen form for uttrykkelig eller innforstått løfte eller forestilling. Alle referanser på dette nettstedet til hastighet eller ytelse må ikke forstås som en tilskyndelse til å kjøre verken farlig eller i hastigheter over de nasjonale fartsgrensene.

Alle tall for drivstofføkonomi er i samsvar med Direktiv 93/116/EC. De er beregnet ved hjelp av samme testsyklus som brukes for offisielle klassifikasjoner for eksosutslipp. De kan ikke sammenliknes med de tidligere tallene for kjøring i jevn hastighet/bykjøring og er mer representativ for det faktiske forbruket ved normal kjøring på veien. Under normal bruk vil et kjøretøys faktiske drivstofforbruk avvike fra de som oppnås gjennom en testprosedyre avhengig av kjøreteknikk, vei- og trafikkforholdene, miljøfaktorer og tilstanden til kjøretøyet. Hvis du er i tvil bes du rådføre deg med forhandleren din.

OPPHAVSRETT

Alle rettigheter som er (inkludert copyright og rettigheter til databaser) knyttet til nettstedet og dets innhold, eies av eller er lisensiert til Land Rover. Det kan også brukes av Land Rover slik det tillates av gjeldende lov eller av copyright-eieren. Du kan ikke kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste ned, kunngjøre, kringkaste eller sende noen tekst, bilder, grafikk, logo, knapp, ikon, bilde og utvalg. Heller ikke arrangering av dette eller noen underliggende kildekode og programvare for noen kommersielle eller offentlige formål uten skriftlig tillatelse fra Land Rover eller copyright-eieren.

Du kan ikke tilpasse, endre eller videreutvikle noe av materialet eller informasjonen på dette nettstedet eller bruke det til noe annet formål enn for ditt personlige ikke-kommersielle bruk. Du samtykker i å bruke dette nettstedet kun for lovlige formål.

Land Rover forbeholder seg retten til å bruke alt materiale som sendes til dette nettstedet til eget bruk, inkludert tekst og bilder, og enten bruke dem på nettstedet eller i en annen form, inkludert publisitetsformål. Land Rover forbeholder seg retten til å overvåke innsendinger til nettstedet og å redigere eller avvise innsendinger.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi prøver å sikre at informasjonen på vårt nettsted er korrekt, fullstendig og oppdatert. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å være bundet av vilkårene og betingelsene som trer i kraft den datoen du først bruker nettstedet.

Uten begrensning for dine lovmessige rettigheter leveres dette nettstedet og informasjon, tekst, bilder, fotografier, logoer, lenker og ikoner og annet materiale (uten begrensning) som den framstår og slik den foreligger uten å forestille noen garanti eller godkjenning, uttrykkelig eller innforstått. Spesielt verken garanterer eller framstiller vi at informasjonen som foreligger på dette nettstedet som korrekt eller fullstendig og vi garanterer heller ikke at bruk av dette nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri, samt at nettstedet og dets servere er fri for datavirus eller programfeil.

Ikke under noen omstendighet er Land Rover erstatningsansvarlig overfor noen person for eventuelle skader eller tap som måtte oppstå fra bruk av noe av informasjonen på vårt nettsted eller produkter som vises på vårt nettsted, inkludert, uten begrensning, indirekte skader eller følgeskader, skader av enhver art som måtte oppstå som følge av bruk eller tap av bruk, data, eller inntekter, enten i form av søksmål eller kontrakt, uaktsomhet eller skadevoldende eller krenkende handlinger som måtte oppstå fra eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

Uten hensyn til alt annet i disse Vilkårene og betingelsene er vi ikke erstatningsansvarlige for krav som knytter seg til funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til dette nettstedet.

VAREMERKER

Alle navn, bilder og logoer som identifiserer Land Rover er egne merker som eies av Land Rover. Alle tredjeparts merker, produkter, tjenester og selskapsnavn som finnes på dette nettstedet er varemerker, servicemerker og handelsnavn som eies av sine respektive eiere. Land Rover gir ikke tillatelse til bruk av disse av noen andre enn de som de tilhører. All slik bruk kan utgjøre et brudd på eiernes rettigheter.

EKSTERNE LENKER

Land Rover hverken representerer, garanterer, støtter eller er ansvarlig for eksterne lenker som måtte være lenket til og fra dette nettstedet. Ethvert eksternt nettsted som du måtte besøke ved å klikke på en lenke på dette nettstedet er utenfor Land Rovers kontroll og du besøker slikt nettsted på egen risiko.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR PROGRAMVARE

Programvarenedlastinger fra dette nettstedet er grundig scannet og testet på alle stadier av produksjonen, men – som ved all ny programvare – anbefaler vi likevel at du kjører en virussjekk før bruk. Vi anbefaler også at du har en oppdatert sikkerhetskopiering av harddisken din før du bruker programvaren. Land Rover tar ikke på seg noe ansvar for avbrudd, skade og/eller tap av data på ditt datasystem eller PC som måtte oppstå mens du bruker programvaren. Rådfør deg med din nettverksadministrator før du installerer noen programvare på en PC i et nettverk.

JURISDIKSJON

Disse Vilkårene og betingelsene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales. Tvister som måtte oppstå fra dette er kun gjenstand for domsmakten som er tillagt til domstolene i England og Wales.

Hvis noen av disse Vilkårene skulle bli fastslått å være ulovlige, ugyldige eller på annen måtte ikke mulig å håndheve med bakgrunn i lovene i enhver stat eller land der disse Vilkårene er tiltenkt å virke, skal de tas ut av og slettes fra denne bestemmelsen. Alle andre Vilkår for Bruk og Vilkår & Betingelser skal fortsatt være gyldige, bindende og skal håndheves.

Land Rover forbeholder seg retten til å endre sine vilkår og betingelser når som helst ved å kunngjøre endringene online. Hvis du ikke aksepterer disse Vilkårene uten forbehold må du slutte å bruke dette nettstedet med en gang.

Copyright © 2015 Jaguar Land Rover Limited