HVERDAGSLIG TERRENGKJØRING

HVERDAGSLIG TERRENGKJØRING
Terrengkjøring betyr ikke at du bare må kjøre i fjellet og krysse vassdrag. Vi ser på hvordan du trygt kjører din 4x4 i fem av de vanligste terrengsituasjonene.