LAND ROVER DEF/ADBLUE.®

EURO 6, DIESELMOTORER OG SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJON:
HVA ER DEF, PÅFYLLING OG VANLIGE SPØRSMÅL.

LES VANLIGE SPØRSMÅL
HVA ER DIESEL EXHAUST FLUID/AdBlue<sup>®.</sup>

Diesel Exhaust Fluid (DEF) er også kjent som AdBlue®., og er en ikke-giftig, fargeløs, luktfri og ikke-brennbar væske. Væsken er lagret i en dedikert tank i bilen din, og sprøytes inn i eksossystemet for å rense eksosgasser. Selektiv katalytisk reduksjonsteknologi (SCR) er utstyrt på alle Land Rover dieselbiler fra modellåret 2016. Dette gjør at Land Rover oppfyller lovgivningen om EU6-utslipp ved å redusere NOx-utslippet fra eksossystemet med inntil 90 %. I tillegg til en ny generasjon katalysator, krever SCR-teknologien bruk av Diesel Exhaust Fluid (DEF).

HVORDAN VET JEG AT DEF/AdBlue<sup>™.</sup> -NIVÅET ER LAVT?

Meldingssenteret viser en rekke meldinger når DEF-nivået er lavt.


1. Den første meldingen gir deg beskjed om at du bør fylle opp DEF-tanken.

2. Den andre meldingen etterfølges av et GULT varselikon og gir deg beskjed om å fylle på DEF-tanken.

3. Den tredje meldingen starter nedtellingen av gjenværende kjørelengde inntil DEF-tanken er tom. Når tanken er tom vil heller ikke bilen starte.

4. Den siste meldingen etterfølges av et RØDT varselikon og vises når gjenværende kjørelengde er null, og at bilen ikke kan startes før DEF-tanken er fylt opp.

SE DIGITAL HÅNDBOK
VEDLIKEHOLD AV DEF/AdBlue®

Det er viktig at du vedlikeholder DEF-nivået i din Land Rover ettersom EU-lovgivningen innebærer at du ikke kan starte motoren uten DEF/AdBlue. Bilens meldingssenter vil gi deg et forhåndsvarsel når DEF-nivået er lavt, og vil varsle deg slik at du har god tid til å bestille påfylling.

For påfylling mellom serviceintervallene, tilbyr vi nå påfylling av AdBlue®. til anbefalt utsalgspris etter produsentens anbefalte nivå uavhengig av mengde*. Hvis du har kjøpt en Land Rover Serviceplan, kan du få gratis påfylling hos din lokale forhandler. Les vilkårene nedenfor.


* Gjelder kun for Land Rover-biler. Ta kontakt med din forhandler for å forhåndsbestille påfylling.

FINN EN FORHANDLER
RANGE ROVER
SLIK FYLLER DU OPP AdBlue<sup>®.</sup> -TANKEN

AdBlue®. -tanken befinner seg under panseret på høyre side. Les håndboken for mer informasjon.

SE FILMEN
RANGE ROVER SPORT
SLIK FYLLER DU OPP AdBlue<sup>®.</sup> -TANKEN

AdBlue®. -tanken befinner seg under panseret på høyre side. Les håndboken for mer informasjon.

SE FILMEN
RANGE ROVER EVOQUE
SLIK FYLLER DU OPP AdBlue<sup>®.</sup> -TANKEN

AdBlue®. -tanken befinner seg under panseret under bremsevæskebeholderen. Les håndboken for mer informasjon.

SE FILMEN
DEN HELT NYE DISCOVERY
SLIK FYLLER DU OPP AdBlue<sup>®.</sup> -TANKEN

AdBlue®. -tanken befinner seg under panseret på høyre side. Les håndboken for mer informasjon.

DISCOVERY 4
SLIK FYLLER DU OPP AdBlue<sup>®.</sup> -TANKEN

AdBlue®. -tanken befinner ved siden av bensinlokket på høyre side av bilen. Les håndboken for mer informasjon.

DISCOVERY SPORT
SLIK FYLLER DU OPP AdBlue<sup>®.</sup> -TANKEN

AdBlue®. -tanken befinner seg øverst til venstre under panseret. Les håndboken for mer informasjon.

SE FILMEN
PÅFYLLING AV ADBLUE®

For påfylling mellom serviceintervallene, tilbyr vi nå påfylling av AdBlue® etter produsentens anbefalte nivå uavhengig av mengde*. Hvis du har kjøpt en Land Rover Serviceplan, kan du få gratis påfylling hos din lokale forhandler. Les vilkårene nedenfor.

FINN EN FORHANDLER
DPF – ALT DU TRENGER Å VITE

Visste du at dine daglige kjørevaner kan ha negativ innvirkning på dieselpartikkelfilteret (DPF)? Les vår guide for optimal motoreffekt året rundt.

LES MER
SERVICEAVTALER

Takket være våre skreddersydde serviceplaner som er utviklet spesielt for deg og bilen din, er optimalisering av motoreffekten i din Land Rover nå enklere enn noensinne.

LES MER
Spørsmål og svar
HVORDAN UNDERSØKER JEG DEF-/AdBlue<sup>®</sup> -NIVÅET?

Kjørelengden til neste påfylling av DEF kan alltid ses i meldingssenteret på dashbordet*. Følg disse enkle trinnene:

1. Slå på tenningen uten å starte motoren. (Kontroller at du har en gyldig smartnøkkel i bilen, og at bremsepedalen ikke er trykket ned. Trykk og hold motorens START/STOPP-knapp inntil varsellampene på instrumentpanelet lyser)
2. Trykk på OK-knappen på rattet for å gå til hovedmenyen. (På noen modeller må du trykke flere ganger på OK-knappen inntil førerassistansefunksjonen vises)
3. Bruk pil ned-knappen på rattet, bla nedover og trykk på Vehicle Info
4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget
5. Bla nedover for å finne Diesel Exhaust Fluid. (På noen modeller vises dette som Neste service)

*Ikke alle biler er utstyrt for å vise informasjonen ovenfor. Ta kontakt med din Land Rover-forhandler/ditt autoriserte verksted for mer informasjon.

HVOR OFTE SKAL JEG FYLLE PÅ DEF/AdBlue<sup>®</sup>?

DEF-forbruket kan variere. Gjennomsnittlig forbruk er 800 km/1 liter, men dette kan fordobles avhengig av kjørestil, vei- og værforhold.

HVA SKJER HVIS JEG GÅR TOM FOR DEF/AdBlue<sup>®</sup>?

Hvis du går tom for DEF kan ikke din Land Rover starte på nytt før tanken er fylt opp. Dette er et krav i lovgivningen om Euro6-utslipp. Tanken må fylles opp med minst 3,6 liter AdBlue® før bilen kan starte på nytt.

KAN JEG FYLLE OPP DEF-TANKEN SELV?

Ja, du kan kjøpe 1,89 l dryppfrie flasker med AdBlue® fra din lokale Land Rover-forhandler/ditt autoriserte verksted for å fylle opp tanken selv. Disse flaskene er brukervennlige og dryppfrie. Vi anbefaler ikke å fylle opp tanken med andre beholdere enn originalforpakningen.

Ikke tøm annen væske i DEF-tanken eller DEF-væske som ikke oppfyller standarden ISO22241-1 eller DIN 70070 ettersom dette kan påvirke korrekt drift til bilen din.

Hvis du skulle være så uheldig å tømme DEF i drivstofftanken, MÅ DU IKKE starte motoren, men ringe din lokale Land Rover-forhandler/veihjelp umiddelbart.

AdBlue®-pumper for nyttekjøretøy på bensinstasjoner må aldri brukes fordi strømningshastigheten er for høy, og kan skade DEF-tanken på bilen din.

Les i eierhåndboken for informasjon om hvordan du fyller opp DEF-tanke n.

ER DEF/AdBlue<sup>®</sup> FARLIG?

Selv om DEF er ufarlig må du lese anvisningene på forpakningen eller oppsøke legehjelp hvis det kommer i kontakt med kroppsdeler eller innåndes. Hvis DEF kommer i kontakt med lakken på din Land Rover kan dette enkelt tørkes av. Husk å skylle med såpevann. DEF kan etterlate merker, og skal fjernes umiddelbart med kaldt vann og en fuktig klut hvis det kommer i kontakt med seter og klær.

HVORDAN SKAL JEG OPPBEVARE DEF/AdBlue<sup>®</sup>

Du skal alltid oppbevare DEF i originalforpakningen og lese produsentens anbefalinger om oppbevaring og håndtering på flasken. DEF skal aldri oppbevares i bilen.

HVA ER EURO 6?

Euro 6 er en del av EU-lovgivningen som skal gjøre bilene mer miljøvennlige ved å begrense utslippene. Lovgivningen begrenser hvor mye nitrogenoksid (NOx) og hydrokarbongasser som kan slippes ut pr. kilometer fra en bil.

Bensin- og dieselbiler er gjenstand for ulike restriksjoner under den nye Euro- 6-lovgivningen. For dieselbiler er NOx-utslippet nå redusert til 80 mg/km (fra 180 mg/km), mens utslipp av hydrokarboner er redusert til 170 mg/km (fra 230 mg/km). Tillatt NOx-utslipp for bensinbiler er fortsatt 60 mg/km, og tillatt utslipp av hydrokarboner er fortsatt 100 mg/km.

Sammen med andre bilprodusenter er Land Rover forpliktet til å oppfylle disse nye reglene innen følgende datoer:

Fra 1. januar 2015 må alle nye lanseringer oppfylle Euro 6-standardene. Dette inkluderer alle nye modeller i markedet, for eksempel: Discovery Sport. Biler som allerede er i salg må oppfylle Euro 6 innen 1. september 2015, men:
Individuelle biler som allerede er i salg og som ble produsert av og sendt fra produsenten før 1. juni 2015 kan fortsatt selges inntil 1. september 2016. I slike tilfeller må produsenten søke om fravikelse.

For mer informasjon om AdBlue®, ta kontakt med din lokale Land Rover-forhandler eller les mer i eierhåndboken.

Når AdBlue™-nivået er lavt, vises en varselmelding i meldingssenteret. Fyll opp AdBlue™-tanken så snart som mulig. Du kan kontakte en Land Rover-forhandler/et autorisert verksted for å bestille påfylling av AdBlue™-tanken.
AdBlue™-tanken kan også fylles opp fra dryppfrie påfyllingsflasker hos en Land Rover-forhandler/et autorisert verksted. Gjennomsnittlig forbruk av AdBlue™ er 800 km/1 liter. Forbruket kan variere avhengig av kjørestil, vær og veiforhold.


AdBlue™ er et registrert varemerke som tilhører Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

FINN EN FORHANDLER
Finn ditt nærmeste autoriserte servicesenter.
LAST NED BROSJYRE
Finn de nyeste brosjyrene for alle bilene.
BESTILL SERVICE
Bestill serviceavtale for din Land Rover online.
BESTILL PRØVEKJØRING
Bestill en prøvekjøring hos din lokale forhandler.