PROJECT DISCOVERY

PROJECT DISCOVERY

HVORFOR VI MÅ OPPRETTHOLDE KONTAKTEN, UTFORSKE OG LÆRE NYE TING

Discovery SUV har i over 30 år bidratt til at familier kan oppleve nye eventyr. Project
Discovery var det åpenbare navnet på en internasjonal undersøkelse om familier.


Land Rover har undersøkt hvordan vi alle har klart å utforske verden og lære nye ting i løpet av 12 vanskelige måneder.
Project Discovery ser på personlig resiliens (robusthet), og avslører hvordan vi alle kan bygge resiliens – uansett omstendigheter.

Det handler om familie og venner, et ønske om å lage og lære nye ting, og et begjær om å utforske.


Discovery SUV har i over 30 år bidratt til at familier kan oppleve nye eventyr.Land Rover lanserte Project Discovery for å finne ut mer om familier over hele verden. Hva hadde de lært om seg selv det siste året? Og hvilke nye ting håper de å kunne gjøre sammen når de sosiale restriksjonene avtar? Svarene fra 7 000 personer i sju land var

Ikke bare avslørende, men også nyttige.

Funnene til Project Discovery vil hjelpe folk med å gjennomføre positive endringer i livet. Hvorfor? Fordi resultatene viser hva vi alle kan gjøre for å bli mer resiliente. Å være mer resilient har klare mentale helsefordeler.

Det er ikke mange som oppfyller den vitenskapelige definisjonen av «svært resilient». Bare 7 % ifølge Project Discovery. Men evnen til å takle utfordrende situasjoner er noe vi kan utvikle over tid. Tre faktorer bidrar til å bygge resiliens. Vi kan kalle dem venner og familie, berikelse med hensikt og Spirit of Discovery.

Venner og familie først. Relasjoner er en av de beste metodene for å bygge resiliens. Svært resiliente mennesker har et sterkt ønske om å være i kontakt med andre, og har en sammenvevd støttestruktur. Mer enn halvparten av personene med høy resiliens i Project Discovery sa at de alltid setter familien først. Dette er 44 % høyere enn blant personer med lav resiliens.

En tilsvarende andel sa de likte å finne nye steder å utforske. Og 72 % av personene med høy resiliens synes det er gøy å lære nye ting. Dette er 41 % høyere enn blant de med lav resiliens.

Portforbud har påvirket mennesker over hele verden. Sosiale restriksjoner har tvunget samfunnene til å endre og tilpasse seg. Project Discovery fant at mange av oss har prøvd nye ting under pandemien. Dette er berikelse med hensikt.

Siden restriksjonene startet, har 73 % av de vi spurte startet et nytt tidsfordriv, treningsregime, en hobby eller fått nye levevaner. Likevel var det mest sannsynlig at personer med lavest resiliens hadde startet med noe nytt. 93 % av disse sa de hadde tenkt å fortsette med det. Det tyder på at folk gjør bevisste endringer for å løse situasjonen. Mer enn halvparten av respondentene (56 %) sa de har tatt bedre vare på sin mentale helse siden starten av krisen.

Å lære seg nye mentale og fysiske ferdigheter er nøkkelen. Det samme er fokus på aktiviteter med et klart mål. Project Discovery fant at 72 % av personer med høy resiliens liker å lære seg nye ting. Dette er 41 % høyere enn blant mennesker med lav resiliens. Og 57 % av personer med høy resiliens tar mental helse på alvor. Dette er 73 % høyere enn blant de med lav resiliens.

Project Discovery understreker også viktigheten av en tredje faktor: Spirit of Discovery. Å utforske og være oppmerksom på hva som skjer rundt deg, bidrar til å bygge resiliens. Mer enn halvparten av alle mennesker med høy resiliens liker å finne nye steder å utforske. Dette er 41 % høyere enn blant personer med lav resiliens. Det forteller også at mennesker med høy resiliens har 61 % større sannsynlighet for å være aktivt interessert i nyheter og aktuelle temaer.

Project Discovery viser en klar tendens: å oppdage mer er bra for deg.

Du kan starte et familieeventyr her.

SE FILMEN

Project Discovery viser en klar tendens: å oppdage mer er bra for deg.

Resiliens er evnen til å takle vanskeligheter. Begrepet brukes ofte i den medisinske verden. Det er også en nyttig metode for å se hvordan folk håndterer hverdagen. Spesielt gitt restriksjonene folk over hele verden har levd med under pandemien. Det avgjørende er at resiliens ikke er en fast råvare – den kan forbedres og utvikles.


Økt resiliens kan føre til betydelige dokumenterte helsefordeler. Project Discovery bestemte seg for å forstå mer om atferden til resiliente mennesker siden begynnelsen av pandemien. Den rådførte seg med 7 000 familier, 1 000 i sju land: USA, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania. Forskerne ønsket å finne ut hvordan pandemien hadde endret livet til disse menneskene. For å se hvilken effekt den enestående situasjonen hadde på deres personlige resiliens.


De evaluerte resiliens ved hjelp av Brief Resilience Scale. Dette er et system som er utviklet av psykologer, og gjorde det mulig for Project Discovery å identifisere den vanlige atferden som knytter sammen personer med ulik grad av resiliens.Alle som deltok, ble vurdert til å ha enten høy, middels eller lav resiliens. Bare en liten andel av verdens befolkning kan klassifiseres som svært resiliente. De fleste har middels resiliens, noe som betyr at de fleste av oss er litt resiliente. Men det finnes også store muligheter til å forbedre og lære av de 7 % svært resiliente menneskene. Hele 29 % kan defineres som personer med «lav resiliens».


Project Discovery spurte om folk hadde startet et nytt tidsfordriv, treningsregime, en hobby eller fått nye levevaner siden pandemien startet. Totalt 73 % av personene bekreftet dette. Imidlertid var det mindre sannsynlig at svært resiliente personer startet en ny aktivitet i denne perioden. Faktisk er det 37 % mer sannsynlig at de ikke har gjort det. Dette kan høres merkelig ut, men henger sammen med at det er mer sannsynlig at de har gjort disse tingene tidligere.


De viktigste aktivitetene som ble utøvd av mennesker med høy resiliens før pandemien, er prosjekter med et klart mål. For eksempel lage eller montere noe, eller utføre reparasjoner. Helserelaterte aktiviteter som løping, sykling og sunt kosthold var også en viktig faktor.


Det er også viktig å holde kontakten, og det handler ikke bare om å snakke i telefonen. Det handler om å holde kontakten med andre og delta på arrangementer. Alt fra å lese aviser til å delta i gruppevideosamtaler.


Project Discovery viser at flere mennesker gjør nye ting for å bygge resiliens. 93 % av de som startet en ny aktivitet har til hensikt å fortsette denne.


Funnene gjorde inntrykk på eventyreren Bear Grylls da vi snakket med ham om temaet. Land Rover-ambassadøren vet alt om resiliens.


Project Discovery viser en klar tendens: å oppdage mer er bra for deg.

"Project Discovery viser viktigheten av å være i en tett sammensveiset gruppe med familie, venner og arbeidskamerater man kan stole på når det er tøft", sier han.

"Discovery har levert familieeventyr i mer enn tre tiår, så det er passende at forskningen har fremhevet viktigheten av slike aktiviteter. Det kommer ikke som noen overraskelse på meg at svært resiliente mennesker er gruppen som mest sannsynlig tilbringer tid utendørs."

Se hvordan utforsking av naturen kan se ut her.

SE FILMEN


Se hvordan utforsking av naturen kan se ut her.
Project Discovery kaster nytt lys over resiliens. Resultatene fra den internasjonale forskningen viser oss hvor mange mennesker som er svært resiliente. Vi vet hva de gjør, og hvordan vi alle kan bli mer som dem. Alle kan ta enkle grep for å bli mer resiliente, noe som kan ha klare fordeler for vår mentale helse.

Prof. Sir Cary Cooper er professor i organisasjonspsykologi og helse ved MBS Manchester University i Storbritannia. Han sier: "Resiliens er noe som kan læres og utvikles over tid, og Project Discovery viser hvordan svært resiliente mennesker oppfører seg. Funnene gjør det mulig å se hvordan noen få relativt enkle livsstilsendringer kan forbedre vår evne til å overvinne motgang – både nå og i tiden fremover."

Prof. Sir Cary er sikker på at alle kan delta.

"Det som virkelig er interessant, er at resiliens ikke bare er et domene for industriledere, politiske ledere eller militært personell. Funnene tyder faktisk på at de mest resiliente i løpet av de siste 12 månedene har vært pensjonerte par med veletablerte positive rutiner, som har hatt regelmessige besøk fra barnebarn."

Funnene i Project Discovery fremhever tre viktige ingredienser og atferdstyper som er felles for personer med høy resiliens. Disse er: Venner og familie, berikelse med hensikt og Spirit of Discovery.

Denne innsikten har gitt Land Rover en unik formel for resiliens,

som ser slik ut: R = 2F + EwP + SD.

Komplisert? Det er faktisk ganske enkelt.

Den første bokstaven R refererer til resiliens.

Og 2F refererer til venner og familie.

Project Discovery viser at personer med høy resiliens har et sterkt ønske om å være i kontakt med andre, og har en sammenvevd støttestruktur av venner og familie. De med høy resiliens har 44 % større sannsynlighet for å prioritere tid med venner og familie, sammenlignet med personer i studien med lav resiliens.

EwP refererer til berikelse med hensikt, det å lære seg nye mentale og fysiske ferdigheter.

Her så vi at nøkkelen er fokus på aktiviteter med et tydelig sluttmål. Resultatene viser at 72 % av personer med høy resiliens liker å lære seg nye ting. Dette er 41 % høyere enn blant mennesker med lav resiliens. Og 57 % av personer med høy resiliens tar mental helse på alvor. Dette er 73 % høyere enn blant de med lav resiliens.

Til slutt, SD refererer til Spirit of Discovery.

Å utforske og være oppmerksom på hva som skjer rundt deg, bidrar til å bygge resiliens. Mer enn halvparten av alle med høy resiliens liker å finne nye steder å utforske, noe som er 41 % høyere enn blant personer med lav resiliens. Og de har 61 % større sannsynlighet for å være aktivt interessert i nyheter og aktuelle temaer.

Project Discovery viser hva vi alle kan gjøre for å forbedre resiliensen vår i denne utfordrende tiden. Oppretthold god kontakt med familie og venner. Lær deg nye mentale og fysiske ferdigheter. Og benytt deg av din Spirit of Discovery når du kan

Eller for å si det på en annen måte: R = 2F + EwP + SD.

Se hvor din Spirit of Discovery kan ta deg:

SE FILMEN


Les mer om Project Discovery her.

Til slutt, SD refererer til Spirit of Discovery.