VÆR OPPDATERT PÅ DITT BILHOLD

For å ivareta ditt kundeforhold og sikre at du mottar viktig informasjon vedrørende vår nye importørvirksomhet, ditt bilhold, invitasjoner til arrangementer og andre personlige tilbud, ber vi om ditt samtykke til å kontakte deg med relevant informasjon.
VÆR OPPDATERT PÅ DITT BILHOLD

SAMTYKKE TIL KOMMUNIKASJON

Vennligst fyll inn skjemaet under for å oppdatere ditt samtykke, slik at du holdes oppdatert med den siste informasjonen angående overgangen og annet relevant informasjon.