LAND ROVER LADBARE HYBRIDER VANLIGE SPØRSMÅL
SP) DEKKES BATTERIET AV GARANTIEN?
SV) Ja. Fra april 2020 leveres elbilbatteriene våre med 6 års garanti i tillegg til standard bilgaranti.
SP) HVA ER REKKEVIDDEN TIL EN LADBAR HYBRID?
SV) Hvis du kun bruker elmotoren, har de ladbare hybridene våre en rekkevidde på 68 km*. Våre ladbare hybrider er også utstyrt med en bensinmotor slik at du kan kjøre lenger etter behov.

*Tallene er beregnet ut ifra NEDC2-testen for helelektrisk rekkevidde.
SP) KAN EN LADBAR HYBRID LADES I REGNVÆR?
SV) Ja. Ladeprosessen for ladbare hybrider er helt trygg.
SP) KAN DET NASJONALE STRØMNETTET HÅNDTERE STRØMFORBRUKET?
SV) Strømnettet har ingen problemer med å håndtere lading av elbiler. De fleste ladinger skjer over natten der strømforbruket er lavt. Vi og andre bilprodusenter samarbeider med myndigheter og strømleverandører for å sikre at strømforsyningen er stabil.
SP) KJØRER ELBILER SAKTERE ENN BENSIN- OG DISELDREVNE BILER?
SV) Nei, og langt derifra. Elmotorer genererer umiddelbart og fullt dreiemoment fra stillestående, noe som gir enestående responsvillighet og akselerasjon.
SP) ER ELBILER TRYGGE?
SV) Ja. Alle nye modeller oppfyller de samme strenge sikkerhetsstandardene som alle andre biler.
ULIKE TYPER ELBILER OG HYBRIDBILER
HVA ER EN LADBAR HYBRID?

En ladbar hybrid (PHEV) er utstyrt med forbrenningsmotor og en kraftig elmotor som kan kombineres. Elmotoren drives av et høyspenningsbatteri som kan lades via en ekstern strømkilde. Batteriet lades også via regenerativ bremsing og «overrun» under kjøring. Det store batteriet gjør at bilens elmotor har en rekkevidde på inntil 68 km* fra full lading. Dette er tilstrekkelig for de aller fleste, som f.eks. å kjøre til og fra jobb og kjøre/hente barna på skolen.*Tallene er beregnet ut ifra NEDC2-testen for helelektrisk rekkevidde.

ER LADBARE HYBRIDER DEN ENESTE TYPE ELBIL?

• MHEV. Milde hybrider bruker en reimdrevet startgenerator og et batteri for å lagre overskytende energi. De kan ikke kobles til en lader og kan heller ikke brukes til helelektrisk kjøring.
• HEV. Hybridbiler er utstyrt med både forbrenningsmotor og elmotor. Batteriet lades av motoren og ved regenerativ bremsing og «overrun». Disse bilene kan ikke lades, men kan kjøre helelektrisk over korte avstander.
• PHEV. Ladbare hybrider er utstyrt med både forbrenningsmotor og elmotor. Batteriet lades fra en ekstern strømkilde og via regenerativ bremsing og «overrun». Disse bilene er utstyrt med et oppladbart batteri og kan kjøre helelektrisk over lengre avstander.
• BEV. Helelektriske biler kjører kun på elektrisitet. De er ikke utstyrt med forbrenningsmotor (hverken bensin eller diesel). Batteriet lades via regenerativ bremsing, «overrun» og når det er koblet til en ekstern strømkilde.

BRUK AV LADBAR HYBRID
KAN KLIMAET PÅVIRKE BATTERIKAPASITETEN?

Ved høye temperaturer blir rekkevidden redusert fordi noe av energien brukes til å kjøle ned batteriet. Batteriets levetid påvirkes bare ved ekstrem varme over lengre tid. Ved lave temperaturer blir rekkevidden redusert fordi noe av energien brukes til å varme opp batteriet. Batteriene kan lagres i temperaturer helt ned til -40 ℃, men må plugges inn og varmes opp til -20 ℃ før kjøring.

FORRINGES BATTERIENE OVER TID SOM PÅ ANDRE ENHETER?

Elbilbatterier kan lades tusenvis av ganger uten at de forringes i nevneverdig grad.

MÅ BATTERIENE SKIFTES UT MED JEVNE MELLOMROM?

Nei, batteriene er utviklet for å vare i hele bilens levetid. Våre PHEV-batterier leveres med minimum 6 år/60 000 km garanti (det som kommer først), 70 % ladestatusgaranti avhengig av bilen. Garantien avhenger av korrekt bruk og vedlikehold av bilen, samt regelmessig lading av batteriet.

HVA ER DE VIKTIGSTE FORDELENE MED Å EIE EN LADBAR HYBRID?

Ladbare hybrider har mange av de samme fordelene som elbiler, slik som raffinement, lave driftskostnader og null utslipp på korte kjøreturer. I tillegg har du fordelen av å ha en forbrenningsmotor på lengre kjøreturer uten å måtte lade bilen på nytt. Kombinasjonen av forbrenningsmotor og elmotor betyr også at bilen leverer høyt dreiemoment og høy ytelse som vanligvis er forbeholdt kraftige, konvensjonelle motorer.

FINNES DET ANDRE FORDELER?

En ladbar hybrid tilbyr også mange av kundefordelene som ved en elbil, der en helelektrisk bil ikke passer kundens behov. Strømforsyningen leveres i økende grad fra fornybare energikilder, og derfor er elbiler mer miljøvennlige enn tradisjonelle biler med forbrenningsmotor. Disse miljøfordelene anerkjennes av myndigheter rundt om i verden med en rekke insentiver for å redusere kostnadene ved kjøp, og bilavgiftene. Sammen med elbilens reduserte driftskostnader er dette et fristende og mer økonomisk alternativ for mange mennesker, samtidig som de kan bruke forbrenningsmotoren etter behov.

HVA ER ULEMPENE VED Å EIE EN LADBAR HYBRID?

De største fordelene med en ladbar hybrid er at du kan bruke ekstern lading til å dekke store deler av kjørebehovet. Lengre kjøreturer kan gjennomføres uten ekstern lading, men da blir drivstofforbruket sammenlignbart med en bil med konvensjonell forbrenningsmotor når batterinivået er lavt. Dette gjelder selv om den resterende batterikapasiteten opprettholdes for å levere elektrisk assistanse til forbrenningsmotoren når det er behov for full kraft.

FINNES DET NOEN APPER SOM KAN VÆRE TIL HJELP VED BILBRUK OG INFORMASJON?

Remote App er tilgjengelig for våre ladbare hybrider med oppgradert funksjonalitet. Appen lar brukeren stoppe eller starte lading, bruke tidsstyrt klimakontroll, administrere ladepriser eller stille inn maks. ladestatus. Appen vil også gi deg varsler hvis ladepluggen fjernes med kraft eller hvis ladingen stanser på grunn av strømmangel.

LADBAR HYBRID – REKKEVIDDE
HAR EN LADBAR HYBRID LANG NOK REKKEVIDDE FOR MITT BEHOV?

Batteriet leverer en rekkevidde inntil 68 km*, i tillegg til rekkevidden med bensintanken. Dette er mer enn godt nok for de fleste korte kjøreturer, som f.eks. å kjøre til og fra jobb og kjøre/hente barna på skolen. Strømkilden kan velges manuelt eller automatisk, og strømmen genereres enten via forbrenningsmotoren, batteriet eller en kombinasjon av disse.

*Tallene er beregnet ut ifra NEDC2-testen for helelektrisk rekkevidde.

HVILKE FAKTORER PÅVIRKER REKKEVIDDEN?

Systemene for kjøling og oppvarming lader ut batteriet raskere og reduserer bilens rekkevidde i elbilmodus. Kjøring i høy hastighet vil også lade ut batteriet raskere, og dermed bilens rekkevidde i elbilmodus.

HVORDAN KAN JEG OPTIMALISERE BILENS DRIVSTOFFØKONOMI OG BATTERIBRUK?

I standard kjøremodus (Parallel Hybrid) kan du optimalisere drivstofføkonomien eller batteribruken ved hjelp av de to alternative funksjonene for ladestyring:

• SAVE-funksjonen – velges manuelt via berøringsskjermen og hindrer at batterinivået faller under valgt nivå. Dette gir deg stillegående kjøring med null utslipp. Bilen bruker elmotoren hvis batteriet mottar ekstra ladekapasitet over det lagrede batterinivået via regenerativ bremsing.
• Predictive Energy Optimisation (PEO)-funksjonen – aktiveres automatisk hvis du legger inn en destinasjon i bilens navigasjonssystem. Ved å bruke høydedata for den valgte kjøreruten, veksler PEO intelligent mellom elmotoren og bensinmotoren for å optimalisere drivstofføkonomien under kjøreturen.

LADING
HVILKE METODER KAN BRUKES TIL Å LADE EN LADBAR HYBRID?

I standard kjøremodus (Parallel Hybrid) kan du optimalisere drivstofføkonomien eller batteribruken ved hjelp av de to alternative funksjonene for ladestyring:

• Lading med vekselstrøm (AC-lading): Elbiler er tilgjengelig med en ladekabel for hjemmelading som kan plugges inn i bilen. Dette betyr at du kan lade en ladbar hybrid i garasjen din eller ved oppkjørselen, hvis du har en utendørs stikkontakt. Den innebygde laderen konverterer vekselstrøm (AC) til likestrøm (DC). Ladetiden varierer etter land, men hvis du ønsker en mer effektiv lading kan du installere en veggboks hjemme for å lade bilen raskere enn med standard stikkontakt.

• Regenerativ bremsing: Elbiler bruker regenerativ bremsing som konverterer bilens kinetiske energi til elektrisk energi, og bruker denne til å lade opp batteriet i stedet for å kaste bort varmeenergi slik som konvensjonelle bremser gjør.
• «Overrun»: Bilens kinetiske energi konverteres til elektrisk energi når du løfter foten fra gasspedalen eller bremsen mens bilen kjører.

HVA ER «DESTINASJONSLADING»?

Destinasjonslading finnes blant annet ved lokale kjøpesentre, hoteller og treningsstudioer, dvs. steder du besøker hovedsakelig for andre grunner enn å lade bilen din.

HVA BETYR «JOURNEY CHARGING»?

Bensinstasjoner eller dedikerte ladestasjoner for elbiler har ladeutstyr som kan hurtiglade elbilen for optimal lading på kortest mulig tid. Dette kalles «Journey Charging».

HVA SLAGS LADEUTSTYR TRENGER JEG?

Våre ladbare hybrider leveres med ladekabel for hjemmelading som ekstrautstyr. Av praktiske årsaker anbefaler vi å bruke en veggboks for hurtiglading hjemme. Installasjonskostnadene kan variere etter marked (og strømforsyning), men er rimelige og vil fortsette å falle i pris etter hvert som flere kjøper elbiler. Veggboksen kan være utstyrt med en innebygd ladekabel, men også en ladekabel for offentlige ladestasjoner er tilgjengelig som ekstrautstyr og kan brukes med en veggboks eller ved offentlige ladepunkter.
En universal ladekabel er tilgjengelig som ekstrautstyr, og kan utstyres med ulike adaptere og plugger som oppfyller globale standarder. Disse leveres med både strømuttak for hjemmebruk og industrikontakter, der sistnevnte er egnet for raskere lading ettersom de støtter opptil 7 kW.

MÅ DET ELEKTRISKE ANLEGGET I BOLIGEN MIN MODIFISERES?

Våre ladbare hybrider er utstyrt med en ladekabel som kan plugges direkte inn i strømuttak hjemme. For raskere og mer praktiske ladeløsninger, anbefaler vi at kundene bruker en kvalifisert elektriker til å installere en separat, dedikert ladekrets til det elektriske anlegget, samt installerer en dedikert ladekontakt eller veggboks.

HVEM KAN INSTALLERE EN VEGGBOKS FOR MEG?

Alle Land Rover-forhandlere har en foretrukket leverandør på sitt marked som kan vurdere kundens behov, samt anbefale og installere ladeløsninger basert på kundens budsjett og strømforsyning. Hvis det brukes andre leverandører, må disse garantere utstyrets kompatibilitet.

JEG HAR INGEN PRIVAT PARKERINGSPLASS HJEMME ELLER PÅ JOBB. BETYR DETTE AT JEG IKKE BØR KJØPE EN ELBIL?

Ikke nødvendigvis, dette avhenger av en rekke ulike faktorer. Det finnes et økende nettverk av offentlige ladepunkter med både standard- og hurtigladepunkter tilgjengelig. I byer og langs mange motorveier finnes det også ladepunkter du kan bruke.

LEVERES BATTERIET MED GARANTI?

Ja, ladbare hybrider fra Land Rover leveres med minimum 6 år/60 000 km garanti (det som inntreffer først), 70 % ladestatusgaranti avhengig av bilen.
Garantien avhenger av korrekt bruk og vedlikehold av bilen, samt regelmessig lading av batteriet.

HVA BETYR KWH?

Kilowattimer måler hvor mye energi som kan lagres i et batteri. For en gitt bil vil et batteri med større kapasitet dvs. mer kWh , ha lengre rekkevidde og/eller høyere ytelse. For en gitt batterikapasitet, vil den aktuelle rekkevidden avhenge av kjørestil og miljøforhold.

KAN STRØMNETTET HÅNDTERE DET STADIG ØKENDE ANTALLET ELBILER?

Bilprodusentene samarbeider for tiden med myndigheter og kraftleverandører for å sikre at den økende bruken av elbiler ikke skaper problemer for de nasjonale strømnettene.

HVA ER REGENERATIV BREMSING?

Elmotorer forbruker energi for å skape bevegelse. Når denne bevegelsen ikke lenger er nødvendig (for eksempel når bilen sakker farten), kan bremsekraften kontrolleres for å reversere motordriften og generere strøm. Dette er kjent som regenerativ bremsing, og strømmen som genereres kan tilbakeføres til batteriet. Under optimale forhold kan elbilens rekkevidde forlenges med over 10 % via regenerert strøm.

KJØREEGENSKAPER OG YTELSE
ER LADBARE HYBRIDER TREGERE OG MINDRE RESPONSVILLIGE ENN BENSIN- OG DIESELBILER?

Elmotorer genererer umiddelbar og fullt dreiemoment fra stillestående, noe som gir enestående responsvillighet og akselerasjon.

KAN JEG BRUKE TILHENGER MED LADBAR HYBRID?

Ja, du kan bruke tilhenger, men rekkevidden blir noe redusert. Våre Land Rover-forhandlere leverer både elektrisk nedfellbart tilhengerfeste og avtakbart tilhengerfeste som tilbehør. Det elektrisk nedfellbare tilhengerfestet er ikke tilgjengelig på enkelte modeller på grunn av plasseringen av høyspenningsbatteriet og elektrisk utstyr i bilen. Men du kan i stedet bruke et avtakbart tilhengerfeste på disse spesifikke Land Rover-modellene.

KAN JEG BRUKE EN LADBAR HYBRID TIL TERRENGKJØRING?

Terrengegenskapene til våre ladbare hybrider er enestående, og i enkelte tilfeller enda bedre enn i biler med kun forbrenningsmotor. Det ekstra dreiemomentet fra elmotoren ved lave hastigheter er en fordel i en rekke terrengsituasjoner. I tillegg er elbilmodus tilgjengelig i enkelte Terrain Response-moduser. Elbilmodus er tilgjengelig for terrengkjøring, men vil redusere rekkevidden.

HAR JEG PLASS TIL ET RESERVEHJUL I EN LADBAR HYBRID?

Våre ladbare hybrider er utstyrt med Tyre Repair System som standard. I enkelte modeller er det ikke plass til et reservedekk i full størrelse under gulvet. Men en hjulpose og et stroppesystem er tilgjengelig som ekstrautstyr hos Land Rover-forhandlerne slik at et smalt reservehjul eller reservehjul i full størrelse kan lagres trygt og sikkert i lasterommet etter behov.

SIKKERHET
ER ELBILER TRYGGE?

Alle bilene våre, inkludert ladbare hybrider, er utformet og utviklet for å oppfylle de strengeste globale sikkerhetsstandardene.

LES MER OM LAND ROVER
VÅRT HYBRID-UTVALG
Les mer om vårt utvalg av ladbare hybrider.
LES MER
LES MER OM BILENE VÅRE
Les mer om Land Rover og sammenlign modellutvalget før du velger bilen som passer best for deg og livsstilen din.
UTFORSK MODELLER
LAST NED BROSJYRE
Finn de nyeste brosjyrene for alle bilene
FINN EN FORHANDLER
Finn din nærmeste forhandler
BESTILL PRØVEKJØRING
Bestill en prøvekjøring hos din lokale forhandler
HOLD MEG INFORMERT
Registrer deg og motta siste nytt om Land Rover