GJENVINNING

Etterlatte bilvrak forsøpler nærmiljøet og gir utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Innsamling og gjenvinning av bilvrak er derfor strengt regulert. Hvert år leveres det inn omtrent 130 000 bilvrak i Norge.

Som produsent plikter vi å sørge for miljømessig forsvarlig innsamling og behandling av kasserte kjøretøy. Det er krav at produsenter f.o.m. 1. januar 2015 skal sørge for at totalt 95%, målt etter vekt, av deres forholdsmessige andel av de kasserte kjøretøyene gjenvinnes, hvorav minst 85 prosentpoeng materialgjenvinnes og resten energiutnyttes.

Produsentansvaret innebærer også at kasserte biler skal tas imot kostnadsfritt i et landsomfattande mottakssystem. Etter at det ble innført fullt produsentansvar for innsamling og gjenvinning av bilvrak etablerte bilimportørene returselskapet Autoretur AS. Autoretur AS har ansvar for å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy. Selskapet har god geografisk dekning for mottak av bilvrak. Se her for ditt nærmeste mottak: Finn ditt gjennvinningsmottak

For mer informasjon om bilvrak og gjenvinning les her: Miljøstatus i Norge

BC Norway AS - Oksenøyveien 10 - 1366 Lysaker