DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)

EURO 6, DIESELMOTORER OG SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJON: DETTE MÅ DU VITE

HVA ER DIESEL EXHAUST FLUID/AdBlue®?

Diesel Exhaust Fluid (DEF) er også kjent som AdBlue®, og er en ikke-giftig, fargeløs, luktfri og ikke-brennbar væske. Væsken er lagret i en dedikert tank i bilen din, og sprøytes inn i eksossystemet for å rense eksosgasser. Selektiv katalytisk reduksjonsteknologi (SCR) er utstyrt på alle Land Rover dieselbiler fra modellåret 2016. Dette gjør at Land Rover oppfyller lovgivningen om EU6-utslipp ved å redusere NOx-utslippet fra eksossystemet med inntil 90 %. I tillegg til en ny generasjon katalysator, krever SCR-teknologien bruk av Diesel Exhaust Fluid (DEF).

/

VEDLIKEHOLD AV DEF/AdBlue®

Det er viktig at forsyningen av DEF vedlikeholdes i din Land Rover ettersom EU-lovgivningen innebærer at du ikke kan starte motoren uten dette. Bilens meldingssenter vil gi deg et forhåndsvarsel når DEF-nivået er lavt, og vil varsle deg slik at du har god tid til å bestille påfylling.

Din lokale Land Rover-forhandler/ditt autoriserte verksted kan også fylle tanken som en del av bilens periodiske vedlikehold. Se i eierhåndboken for mer informasjon.


SE DIGITAL HÅNDBOK

Vanlige spørsmål

Hvordan undersøker jeg DEF/AdBlue®-nivået?

Kjørelengden til neste påfylling av DEF kan alltid ses i meldingssenteret på dashbordet*. Følg disse enkle trinnene:
1. Slå på tenningen uten å starte motoren.
(Kontroller at du har en gyldig intelligent nøkkel i bilen og at bremsepedalen ikke er trykket ned. Trykk og hold motorens START/STOPP-knapp inntil varsellampene på instrumentpanelet lyser)
2. Trykk på OK-knappen på rattet for å gå til Main Menu
(På noen modeller må du trykke flere ganger på OK-knappen til Driver Assistance-funksjonen vises)
3. Bruk pil ned-knappen på rattet, bla nedover og trykk på Vehicle Info
4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget
5. Bla nedover og trykk på Diesel Exhaust Fluid 
(På noen modeller vises dette som Next Service)
6. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. DEF-rekkevidden vises.

* Ikke alle biler er utstyrt for å vise ovenstående informasjon. Ta kontakt med din Land Rover-forhandler/ditt autoriserte verksted for mer informasjon.


Hvor ofte skal jeg fylle på DEF/AdBlue®?

DEF-forbruket kan variere. Gjennomsnittlig forbruk er 800 km/1 liter, men kan fordobles avhengig av kjørestil, vei- og værforhold.


Hva skjer hvis jeg går tom for DEF/AdBlue®?

Hvis du går tom for DEF kan ikke din Land Rover starte på nytt før tanken er fylt opp. Dette er et krav i lovgivningen om Euro6-utslipp. Tanken må fylles opp med minst 3,6 liter AdBlue® før bilen kan starte på nytt.


Kan jeg fylle opp DEF-tanken selv?

Ja, du kan kjøpe 1,89 l dryppfrie flasker med AdBlue® fra din lokale Land Rover-forhandler/ditt autoriserte verksted for å fylle opp tanken selv. Disse flaskene er brukervennlige og dryppfrie. Vi anbefaler ikke å fylle opp tanken med andre beholdere enn originalforpakningen.
Ikke tøm annen væske i DEF-tanken eller DEF-væske  som ikke oppfyller standarden ISO22241-1 eller DIN 70070 ettersom dette kan påvirke korrekt drift til bilen din.

Hvis du skulle være så uheldig å tømme DEF i drivstofftanken MÅ DU IKKE starte motoren, men ringe din lokale Land Rover-forhandler/veihjelp umiddelbart.

AdBlue®-pumper for nyttekjøretøy på bensinstasjoner må aldri brukes fordi strømningshastigheten er for høy og kan skade bilens DEF-tank.

Les i eierhåndboken for informasjon om hvordan du fyller opp DEF-tanken.


Er DEF/AdBlue® farlig?

Selv om DEF er ufarlig må du lese anvisningene på forpakningen eller oppsøke legehjelp hvis det kommer i kontakt med kroppsdeler eller innåndes.. Hvis DEF kommer i kontakt med lakken på din Land Rover kan dette enkelt tørkes av. Husk å skylle med såpevann. DEF kan etterlate merker, og skal fjernes umiddelbart med kaldt vann og en fuktig klut hvis det kommer i kontakt med seter og klær.


Hvordan skal jeg lagre DEF/AdBlue®?

Du skal alltid oppbevare DEF i originalforpakningen og lese produsentens anbefalinger om oppbevaring og håndtering på flasken. DEF skal aldri oppbevares i bilen.

HVA ER EURO 6?

Euro 6 er en del av EU-lovgivningen som skal gjøre bilene mer miljøvennlige ved å begrense utslippene. Lovgivningen begrenser hvor mye nitrogenoksid (NOx) og hydrokarbongasser som kan slippes ut pr. kilometer fra en bil. 
Bensin- og dieselbiler er gjenstand for ulike restriksjoner under den nye Euro- 6-lovgivningen. For dieselbiler er NOx-utslippet nå redusert til 80 mg/km (fra 180 mg/km), mens utslipp av hydrokarboner er redusert til 170 mg/km (fra 230 mg/km). Tillatt NOx-utslipp for bensinbiler er fortsatt 60 mg/km, og tillatt utslipp av hydrokarboner er fortsatt 100 mg/km. 
Sammen med andre bilprodusenter er Land Rover forpliktet til å oppfylle disse nye reglene innen følgende datoer: 
Fra 1. Januar 2015 må alle nye lanseringer oppfylle Euro 6-standardene. Dette inkluderer alle nye modeller i markedet, for eksempel Discovery Sport Biler som allerede er i salg må oppfylle Euro 6 innen 1. september 2015, men: 
Individuelle biler som allerede er i salg og som ble produsert av og sendt fra produsenten før 1. juni 2015 kan fortsatt selges inntil 1. september 2016. I slike tilfeller må produsenten søke om fravikelse. 
For mer informasjon om  AdBlue®, ta kontakt med din lokale Land Rover-forhandler eller les mer i eierhåndboken.


Når AdBlue®-nivået er lavt vises en varselmelding i meldingssenteret. Fyll opp AdBlue®-tanken så snart som mulig. Du kan kontakte en Land Rover-forhandler/et autorisert verksted for å bestille påfylling av AdBlue®-tanken. 
Hvis nødvendig kan AdBlue®-tanken fylles opp fra dryppfrie påfyllingsflasker fra en Land Rover-forhandler/et autorisert verksted. Gjennomsnittlig forbruk av AdBlue® er 800 km/1 liter. Forbruket kan variere avhengig av kjørestil, vær og veiforhold.

AdBlue® er et registrert varemerke som tilhører Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

BC Norway AS - Oksenøyveien 10 - 1366 Lysaker