ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY (MED INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS)

Land Rover har støttet Royal Geographical Society (med IBG) i over 25 år. Selskapet ble grunnlagt i 1830 som et verdensomspennede geografisk senter som støtter forskning, utdanning, ekspedisjoner og feltarbeid i tillegg til å fremme offentlig engasjement og informasjon om verdenen vi lever i. Land Rover støtter feltarbeid og ekspedisjonsaktiviteter fra levering av kjøretøy og ekspertise til finansiering av oppsøkende virksomhet og opplæring samt Land Rover-stipendet.

Land Rovers samarbeid støtter Geography Outdoors,et senter for feltarbeid, utforsking og friluftsopplæring. Land Rover gir økonomisk støtte og låner ut et kjøretøy til selskapet for å besøke feltsentre, universiteter og videregående skoler. Dette støtter selskapets arbeid med å utføre godt planlagt og sikkert feltarbeid av høy kvalitet, noe som igjen bidrar til opplæring og personlig utvikling av studenter på senteret for geografisk utdanning. Land Rovers økonomiske bidrag støtter den årlige «Explore»-helgen og finansierer deltakelse på Land Rovers Off-Road Driver Safety-kursene. 

I fellesskap tilbyr disse to organisasjonene et årlig Land Rover-stipend. Bidraget består av et lån av en Land Rover 110 Defender og et stipend på £15 000 som finansierer et team på en geografisk reise.

I tillegg kan søkere også søke om en skjønnsmessig basert finansiering opptil £15 000 som skal gå til viktige ekspedisjonsrelaterte kostnader. Målet med reisen er å utfordre og inspirere teamets geografiske forståelse for et spesifikt miljø der bruken av en Defender 110 er viktig i feltarbeidet. 

I samarbeid med selskapet fortsetter Land Rover å levere ledende firehjulsdriftteknologi, og oppmuntrer til kunnskap og forståelse for miljø og samfunn på en trygg og forsvarlig måte.

BC Norway AS - Oksenøyveien 10 - 1366 Lysaker