BORN FREE FOUNDATION

Land Rovers historiske relasjon med Born Free går helt tilbake til der Land Rovere var med i dyrefilmen Born Free i 1966 sammen med veldedighetsorganisasjonens grunnleggere, Virginia McKenna og Bill Travers. Kravet var det samme da, som det er i dag - å bruke Land Rovere til å nå dyrelivet selv i de mest fjerntliggende områder.

Land Rover startet en samarbeidsavtale med Born Free i 2002, og vi er forpliktet til å gi veldedighetsorganisasjonen praktisk hjelp både gjennom levering av kjøretøy og prosjektstøtte i løpet av de neste fem årene. Dette gjenspeiler vår integrerte holdning til å bygge global bærekraft. 

Det nye samarbeidet sørger for at Born Free Foundation vil benytte Land Rovere i Kenya, Etiopia, India og Sør-Afrika der de bidrar til veldedighetsorganisasjonens viktige feltarbeid. Andre bidrag inkluderer initiativer innen konservering og dyrevelferd i andre deler av Afrika og Sør-Asia fra Storbritannia der veldedighetsorganisasjonen er basert. Born Free Land Rovere vil bidra til logistikkstøtte og veldedighetsambassadørarbeid. 

Will Travers OBE, President of the Born Free Foundation, sa følgende: «Born Free Foundation er i frontlinjen innen konservering og dyrevelferd, og vi stoler på våre Land Rovere for å komme ut til denne frontlinjen. Det er viktig at vi ikke bare kommer oss til de utfordrende områdene, men også at vi kan gjennomføre våre oppdrag med et godt resultat og deretter komme oss ut igjen. Sikkerhet og pålitelighet er svært viktig.»

BC Norway AS - Oksenøyveien 10 - 1366 Lysaker