Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår på en ansvarlig og bærekraftig måte slik at vi kan gi økt verdi til våre kunder og selskapet samt en bredere økonomisk vekst.

Dr. Ralf Speth, CEO, Jaguar Land Rover

LIVSSYKLUSENS PÅVIRKNING

For å redusere den samlede miljøpåvirkningen på våre produkter og operasjoner bruker vi Life Cycle Assessment for å opplyse om fremtidig forskning og produktuvikling.

AVFALLSHÅNDTERING SOM VERDISKAPENDE RESSURS

Redusert avfallsmengde og vannforbruk blir prioritert. I økende grad anerkjenner vi verdien av våre ressurser ved å finne innovative måter for gjenbruk eller resirkulering.

VI REDUSERER VÅRT KARBONAVTRYKK

Vi søker stadig etter nye metoder for å redusere vårt karbonavtrykk, og vårt mål er 30 % utslippsreduksjon i vår produksjon innen 2020.

VI SKAPER MULIGHETER FOR 12 MILLIONER MENNESKER

Vi støtter lokale og globale samfunn med humanitær hjelp og helse, utdanning, teknologi og talent samt miljø- og konserveringsprosjekter gjennom vårt 2020 Global Corporate Social Responsibility-program.

MILJØANSVAR

MILJØANSVAR

BÆREKRAFTIG PRODUKSJON

For å utvikle bærekraftig produksjon over hele verden og sørge for at våre anlegg imøtekommer de høyeste globale standarder, vil vi finne nye metoder for å optimalisere efffektiviteten og minimalisere avfallet. Vi har også gjennomført tiltak for å redusere vann- og energiforbruk samt avfall som sendes til fyllplass/deponi.

LES ARTIKKELEN
LES VÅR RAPPORT OM BÆREKRAFT

MILJØANSVAR

MILJØANSVAR

VI REDUSERER UTSLIPPENE

Hvordan kan du bygge flere biler samtidig som du reduserer utslippene? Dette er en stor utfordring vi forsøker å løse ved å modifisere alt fra fabrikkprosesser og logistikk til å investere milliarder i nye produkter og anlegg, forskning og utvikling. Les mer i vår rapport om bærekraft.

LES ARTIKKELEN

MILJØANSVAR

MILJØANSVAR

TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP

Vi viderefører tiltakene mot CO2-utslippene fra produksjonsmonteringen og bruker karbonfinansiering til å investere i lokale prosjekter over hele verden. Vi støttet for eksempel distribusjonen av innovative LifeStraw-vannfiltre til over 12 000 mennesker i Vest-Kenya, noe som betyr at de ikke lenger har behov for å koke vannet før det drikkes.

SE FILMEN

VÅR LIVSSYKLUSTILNÆRMING

Den verdifulle kompetansen fra vår Life Cycle Assessment-prosess har bidratt til å skape den mest bærekraftige generasjonen av Land Rovere noensinne.

LETTVEKTIG

Ved å redusere vekten på bilens karosseri og komponenter kan vi produsere våre biler på en mer effektiv måte og levere den enestående ytelsen som våre kunder forventer.

BRUK AV MER BÆREKRAFTIGE MATERIALER

Som en ansvarlig virksomhet har vi et langsiktig mål om bruk av bærekraftige materialer slik som naturgummi, resirkulert aluminium og plast.

DESIGN FOR BEDRE DRIVSTOFFEFFEKTIVITET

Vi reduserer drivstofforbruket i våre biler ved å utvikle mer effektive drivlinjer, hybride og elektriske løsninger, samt lettvektige karosseristrukturer.

LES ARTIKKELEN

SOSIALT ANSVAR

SOSIALT ANSVAR

VI INSPIRERER MORGENDAGENS INGENIØRER

Vi er dedikert til å gi neste generasjon ingeniører midler og kompetanse til neste innovasjonsbølge. Så langt har over 200 000 barn deltatt i vårt inspirerende Tomorrow’s Engineers-program. Vi har også skapt muligheter for talentfulle unge mennesker i våre lærlingprogrammer.

SOSIALT ANSVAR

SOSIALT ANSVAR

LÆRLINGPROGRAM

Vårt prisbelønte lærlingprogram trekker til seg mange unge mennesker som vil gjøre karriere innen bildesign, teknikk og teknologi. Lærlingene tjener penger samtidig som de lærer og kan bli belønnet med spennende jobbtilbud over hele verden.  Vi tilbyr lærlingplasser til mange unge mennesker hvert eneste år.

SOSIALT ANSVAR

SOSIALT ANSVAR

EN UTSTRAKT HÅND TIL SÅRBARE MENNESKER

Land Rover samarbeider med Røde Kors globalt i mange ulike prosjekter – fra katastrofeberedskap til å hjelpe vanskeligstilte mennesker med økonomisk bistand. Land Rover samarbeider for eksempel med Røde Kors i Storbritannia med å yte daglig, praktisk bistand til sårbare, vanskeligstilte og enslige mennesker i isolerte samfunn som møter store vanskeligheter, spesielt etter et sykehusopphold.

BC Norway AS - Oksenøyveien 10 - 1366 Lysaker